Бюлетин

За целеви кредит към Ти Би Ай Банк ЕАД могат да кандидатстват:

Физически лица, пълнолетни български граждани, или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани, с регулярни доходи.
 
ОДОБРЕНИЕ от 5 минути до 15 минути
СРОК от 3 месеца  до 36 месеца
РАЗМЕР от 100 лева  до 7 500 лева

Процедура - Онлайн кандидатстване

Основните стъпки в процеса на онлайн кредитиране са следните:

1.      Избирате стоката /стоките, която искате да закупите на изплащане. На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 100 лв.
2.      С помощта на специално разработен  Ти Би Ай Банк ЕАД калкулатор ще Ви помогнем да се ориентирате за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане и да изберете най-удобния за Вас вариант на погасяване.
След като изберете план на изплащане, за да продължите напред, трябва да дадете своето съгласие за обработка на личните данни. За целта се запознайте с документа „ Искане декларация за потребителски кредит".
3.      За да се може служителите на TBI да направят проверка, трябва да предоставите следните данни - име, ЕГН, тел. за връзка, и-мейл, адрес. TBI и Алфа Пи 1 ЕООД са упълномощени да работят с лични данни.
4.      След потвърждаване на цялата информация по поръчката от Вас Алфа Пи 1 ЕООД изпраща всички въведени данни на Ти Би Ай Банк ЕАД.
5.      В рамките на един час ( в работно време на Ти Би Ай Банк ЕАД от 9:00 до 19:00 ч.) искането Ви ще бъде разгледано и ще бъдете осведомен, от Алфа Пи 1 ЕООД за становището.
6.      Служител на Ти Би Ай Банк ЕАД ще се свърже с Вас на посочените  телефони и ще допълни необходимата информация в искането за финансиране.
7. Алфа Пи 1 ЕООД ще Ви информира за становището по искания кредит и ще изпрати продукта/ите в рамките на 2 работни дни. Транспортните разходи по изпращането на продукта и връщането на подписан екземпляр на документите е за сметка на клиента.
8.      Инструкции - подписване и връщане на документи Ти Би Ай Банк ЕАД от клиента към търговеца
a)      Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора. 
b)      Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни.  Собсвеноръчно вписва  „Вярно с оригинала!", датата и се подписва. 
c)      Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие - ако кредита е защитен  и фактура. 
Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ".
 
Договор за потребителски кредит:

Страници от 1 до 7 - клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ"

Страница 7 - вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ". Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител".

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!
 
Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие
„Възложител" в договора за възлагане - подпис на клиента
„Застрахован кредитополучател" на едно или две места, в зависимост от    вида на защитата - подпис на клиента
 
Фактура – с плащане по банков път!
Получател: подпис на клиента
 
d)      След като попълните и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка  за пропуск или грешки. 
e)      За клиента остава: 
Екземпляр на договора за потребителски кредит
Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен
Оригинална фактура
 
f)       Куриерът трябва да върне към Алфа Пи 1 ЕООД следния набор от документи: 
Искане - подписана декларация за потребителски кредит
Договор за потребителски кредит - подписан
Копие от личната карта на клиента - подписано ,вярно с оригинала
Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен - подписан.
Копие от фактура - подписана
Други документи, ако предварително са били изискани такива - подписани.
 
9.  При връщане на стоката от Вас в законния 7 дневен срок за онлайн продажбите, Алфа Пи 1 ЕООД уведомява Ти Би Ай Банк ЕАД, за да бъде анулиран договора по надлежния ред.