Бюлетин

Имате право да откажете продукта в срок от 14 дни от получаването му. Трябва да изпратите продукта обратно във вида, в който сте го получили, без следи от употреба, в срока от 14 дни след получаване и за Ваша сметка. Сумата- цена на продукта, която сте заплатили при получаване на продукта, ще Ви бъде възстановена по банков път. При желание за връщане на продукта трябва да ни уведомите по телефон 0888 510 428 или имейл promobgnet@gmail.com. Също така може да попълните и формуляра по образец по-долу и да ни го изпратите на ел.поща promobgnet@gmail.com, след което да получите потвърждение от нас, че сме го получили (след като ни се обадите на 0888 510 428):

                                                    " Приложение № 6

   към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4
(Ново – ДВ, 
бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава. " 


Адрес за изпращане на продукта: София 1680, жк Борово, бл. 218, вх. А, получател Алфа Пи 1 ЕООД, Петя Иванова, тел. 0888 37 81 06. Най-близки офиси на Еконт- Борово, на Спиди- Манастирски ливади. Моля, не забравяйте да предоставите банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата. Срокът за възстановяване на сумата по банка е в рамките на 5 работни дни след получаване на продукта в запазения му търговски вид и след преглед от наш техник за запазената функционалност на продукта. Срокът от 5 работни дни е свързан с технологичното време за извършване на операцията.