Бюлетин

"Алфа Пи 1" ЕООД гарантира поверителността на Вашите данни и Ви уверява, че те ще се използват в пълно съответствие с настоящата политика за поверителност на личните данни. Събираната информация (име, телефон, адрес) е единствено с цел дейността по обработка на поръчката/-ите и няма да се използва за други цели.
Фирмата ни е регистрирана като Администратор на лични данни.