Бюлетин

В случай че не желаете Вашите лични данни, събирани съобразно Политиката за поверителност, да бъдат съхранявани и/или обработвани в определения срок и желаете те да бъдат изтрити/унищожени от нас, моля да изпратите имейл: promobgnet@gmail.com.